W Grupie CIECH co kwartał organizujemy konkurs „Bohater Wartości CIECH”, w którym nasi Pracownicy mają szansę wyróżnić innych Pracowników, którzy według nich, w codziennej pracy, są najlepszymi reprezentantami wartości naszej Grupy.


Laureaci Konkursu mają szansę otrzymać atrakcyjne nagrody pieniężne!

Każda edycja konkursu poświęcona jest innej wartości Grupy CIECH, którymi są: odpowiedzialność, zespół, rozwój i niezawodność.

Nagrody w konkursie przyznawane są przez Kapitułę Koleżeńską. Liczy się kreatywne i solidne uzasadnienie, przesłane wraz z nominacją!